poniedziałek, 29 grudnia 2014

Nawarzyć piwa czy naważyć?

Fot.: Wikipedia
Na dobrą sprawę piwo można zarówno ważyć, jak i warzyć, ale – co istotne – to dwie różne czynności. W wypadku warzenia i ważenia mamy do czynienia z homonimami, czyli wyrazami o tym samym brzmieniu, lecz innym znaczeniu.

Warzyć to przestarzały czasownik, określający czynność gotowania. Łatwo to zapamiętać, jeśli zestawimy sobie ten czasownik z takimi wyrazami, jak wywar lub wrzątek. Zatem gdy napiszemy: „Babcia długo warzyła potrawę”, mamy na myśli, że owa babcia długo potrawę gotowała. Drugi czasownik, będący przedmiotem moich dzisiejszych rozważań, czyli ważyć, oznacza określanie czyjejś wagi (głoska g wymienia się na ż), czyli w zdaniu „Ekspedientka ważyła jabłka”, mówimy, że ekspedientka ustalała wagę jabłek.

Biorąc pod uwagę powyższy wykład, rozumiemy już, że w znanym frazeologizmie z piwem powinien się pojawić czasownik z literą rz, bo chodzi tu o czasownik znaczący gotowanie, przygotowanie, a więc: „Nawarzyć sobie piwa”.