piątek, 5 grudnia 2014

Do dziś dzień


Będąc dziś w supermarkecie, usłyszałem fragment rozmowy dwu kobiet, w którym padło wyrażenie do dziś dzień. Poczułem pewien zgrzyt, łatwo bowiem stwierdzić, że jest to błędna wymowa popularnych zwrotów.

Tymi popularnymi zwrotami są wyrażenia do dziś dnia oraz po dziś dzień. One są poprawne,  a błędna postać – jak nietrudno zauważyć – powstała w wyniku kontaminacji obu poprawnych wyrażeń. Wystrzegajmy się, jeśli zdarza się Wam tak mówić, formy do dziś dzień. Poprawnie jest, gdy mówimy po dziś dzień albo do dziś dnia.