piątek, 12 grudnia 2014

„Z resztą” a „zresztą”

Rzeczownik reszta tworzy wiele wyrażeń przyimkowych, spośród których pewna część zleksykalizowała się, dzięki czemu obowiązuje pisownia łączna, np. nareszcie, wreszcie. Są jednak wyrażenia, które zapisujemy wciąż osobno – bez reszty, do reszty i wreszcie jest takie wyrażenie, które zapisujemy łącznie oraz osobno. O tym, którą pisownię należy zastosować, decyduje kontekst.

W powyższym akapicie wyrażeniem, o którym mowa, jest z resztą/zresztą. Obowiązuje, co już zostało powiedziane, pisownia łączna, jak i rozdzielna. Osobno piszemy wówczas, kiedy nadajemy reszcie dosłowne znaczenie, np. Iwona z resztą gości bawiła się w sali tanecznej. Pisownia łączna jest konieczna, gdy mamy do czynienia z partykułą, która wprowadza nam zdanie uzupełniające wypowiedź, np. Nie mogę iść jutro do Marty, zresztą nie mam ochoty na towarzyskie spotkania.