środa, 3 sierpnia 2016

„Rada miejska” w ujęciu poprawnej polszczyzny

Mój kolega zapytał mnie niedawno o pisownię wyrażenia rada miejska. Dziś natomiast zasady pisowni tego sformułowania poznają wszyscy czytelnicy Językowych rozważań młodego polonisty.

Wyrażenie, którego dotyczy ten oto wykład, można pisać i małą, i wielką literą. Jeżeli nazwa urzędu (w tym wypadku rada miejska) używana bywa w znaczeniu pospolitym, obowiązuje nas pisownia małymi literami. Dla przykładu wskażmy takie oto zdanie: W każdej gminie znajduje się rada miejska.

Wielką literę natomiast używamy wówczas, gdy nazwa ta odnosi się do indywidualnego (jednostkowego) urzędu. Innymi słowy – gdy używamy tego wyrażenia w pełnym brzmieniu (tj. w odniesieniu do konkretnej instytucji), por. Dziś odbyła się ostatnia sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku.