piątek, 26 sierpnia 2016

Jak nie zaczynać rozmowy telefonicznej?

To, że rozmowy telefoniczne, jak wszelkie inne sposoby komunikowania interpersonalno-medialnego, nie są wolne od zasad etykiety językowej, jest – jak sądzę – oczywiste. Nie jest jednak oczywistością już to, jak na przykład taką rozmowę rozpocząć. W niniejszej poradzie nacisk położony będzie na rozmowę oficjalną z osobą nieznajomą, gdyż ta – w przeciwieństwie do rozmowy z osobą, którą znamy i w dodatku z którą się lubimy – siłą rzeczy wygląda inaczej. Jak Państwo rozpoczęliby tego typu rozmowę?

Jak pokazuje praktyka (chociażby na podstawie połączeń telefonicznych, które przychodzi odbierać mnie), niezwykle często osoba inicjująca rozmowę, tzn. ta, która dzwoni, rozpoczyna kontakt słowami: Moje nazwisko Kowalski Jan bądź Z tej strony Jan Kowalski. Obu tych form należałoby się wystrzegać, gdyż są uznawane za co najmniej niefortunne. Jakimi zwrotami zatem należałoby je zastąpić?

Właściwie formy, które świetnie się nadają na rozpoczęcie oficjalnej rozmowy telefonicznej, są banalne, ale wbrew temu nie należy ich się obawiać. Można zatem zainicjować kontakt telefoniczny, mówiąc: (1) Nazywam się Jan Kowalski…; (2) Mówi Jan Kowalski…; (3) Tu Jan Kowalski…. Wszystkie przywołane tu formy mają charakter całkowicie neutralny i dobrze jest posługiwać się nimi w kontaktach telefonicznych.