środa, 20 lipca 2016

Czym się różni „tercyna” od „tercetu”?

Można powiedzieć, że dzisiejsze rozważania mniej lub bardziej tyczą się poetyki. Ponieważ jestem polonistą, nie mogę obawiać się pytań dotyczących tego działu, choć (mimo piątki z poetyki w indeksie) nie ukrywam, że wszystkie przedmioty teoretycznoliterackie były, są i będą dla mnie największą mordęgą na studiach polonistycznych. Rzecz, której poświęcam te oto refleksje, dotyczą różnicy pomiędzy dwoma bliskoznacznymi wyrazami. Chodzi o wyrazy tercyna i tercet. Pytanie o te pojęcia zadała mi niedawno pani Justyna. Przytoczmy jej wiadomość w całości:

Dzień dobry!
Od dawna zastanawia mnie jedna sprawa. Tercyna a tercet. Wiadomo, że pierwsza to określenie na trójwersową strofę w sonecie. Druga kojarzona jest bardziej z muzyką. Pewien polonista uparcie twierdzi, iż można tych wyrazów używać zamiennie. Moim zdaniem jest to błąd. W wielu słownikach odszukałam, że formą dopuszczalną jest jedynie tercyna, jednak słownik Kopalińskiego, bodajże Symboli i Mitów, w definicji sonetu, używa wyrażenia tercet. Zatem zwracam się do Pana z prośbą o rozstrzygnięcie tej mojej zagwozdki.

Nie do końca jest tak, że tercet kojarzymy wyłącznie z muzyką. Owszem, niewątpliwie tak jest, ale równie często bywa on używany w odniesieniu do poezji. Rozstrzygnięcie problemu mojej korespondentki przynosi Słownik terminów literackich pod red. T. Kostkiewiczowej, M. Głowińskiego i in. Wynika z niego, że obu tych pojęć można używać w odniesieniu do literatury. Tercyna bowiem jest rodzajem tercetu. Jest więc podrzędna w stosunku do tego pierwszego.

Oba te wyrazy mają swój źródłosłów w j. włoskim. Tercet pochodzi od włoskiego terzetta, a tercyna od włoskiej terziny. Z kolei zarówno terzetto, jak i terzina pochodzą od słowa terzo wskazującego na związek z liczbą trzy.

Jak podaje cytowany już słownik, tercet jest strofą trójwersową o RÓŻNYCH możliwościach układów rymowych (np. aab, abb, abc). Najczęściej występuje jako składnik utworów złożonych ze strof różnego typu (wskażmy dla przykładu sonet, o którym mówi również pani Justyna). Tercyna natomiast jako – przypomnijmy – rodzaj tercetu ma z góry ustalony układ rymowy, który przedstawia się następująco: aba, bcb, cdc, ded... itd.

Podsumowując, obu tych wyrazów używamy na określenie zwrotek zbudowanych z trzech wersów. Pierwszy jednak może mieć różny układ rymów, drugi natomiast musi mieć rymy w kolejności aba, bcb itd. Środkowy wers strofy poprzedzającej rymuje się z pierwszym i trzecim strofy następnej.