poniedziałek, 11 lipca 2016

„Alkoholizm” a „pracoholizm”, „seksoholizm” i inne tego typu wyrazy

Dziś rozważania inspirowane pytaniem zadanym przez panią Kingę. Moja korespondentka zastanawia się, czy wyrazy takie, jak pracoholizm, seksoholizm utworzone są poprawnie. Wszak wykorzystują one cząstkę -holizm pojawiającą się w wyrazie alkoholizm.

Istotnie wyrazy, o których pisze pani Kinga, tworzone są przez analogię do wyrazu alkoholizm bądź do angielskiego workaholism. Należy jednak pamiętać, że w alkoholizmie cząstka -hol- odnosi się do wyrazu alkohol.  Alkoholizm powstał bowiem przez dodanie do wyrazu alkohol cząstki -izm (nie: -holizm), dlatego gramatycznie poprawniej byłoby, gdybyśmy posługiwali się wyrazami pracoizm, seksoizm, których w słowniku nie ma (w odróżnieniu od pracoholizmu i seksoholizmu).

Ponieważ jednak te wyrazy tak się upowszechniły, dziś trudno traktować je jako rażące błędy. Można jednak pokazywać je jako przykład bezrefleksyjnej analogii słowotwórczej, bo rzeczywiście strukturalnie nie są one szczególnie udane.